2246
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு மீண்டும் 38 ஆயிரம் ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. சவரன் தங்கம் விலை நேற்று 38 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் கீழ் சரிந்து 37,920 ரூபாயாக விற்பனையானது. இதேபோல் கிராம் தங்கம் வ...

998
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 184 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 2 நாள்களாக தங்கம் விலை குறைந்து வந்தது. இதன்படி நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை 4 ஆயிரத்து 919 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை ...

1417
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 352 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை 4 ஆயிரத்து 916 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 39 ஆயிரத்து 328 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்நிலையில் இன்ற...

1399
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 152 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. நேற்று கிராம் தங்கம் விலை 4 ஆயிரத்து 890 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 39 ஆயிரத்து 120 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்நிலையில் கிர...

1186
ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 128 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் நேற்று கிராம் தங்கம் விலை 4,927 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 39 ஆயிரத்து 416 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்நிலையில் கிராம் தங்கம் வ...

2403
ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 320 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. சென்னையில்  நேற்று கிராம் தங்கம் விலை   4 ஆயிரத்து 937 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 39 ஆயிரத்து 496 ரூபாயாகவும் இருந்தது. ...

1389
ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று 232 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. சென்னையில் நேற்று கிராம் தங்கம் விலை 5 ஆயிரத்து 100 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 40 ஆயிரத்து 800 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்நிலையில் இன...BIG STORY