835
சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 856 ரூபாய் அதிகரித்து 38 ஆயிரத்து 280 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை 107 ரூபாய் அதிகரித்து நான்காயிரத்து 785 ரூ...

6079
ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.472 குறைந்தது சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.472 குறைந்துள்ளது ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.38,112க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ர...

6307
தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.448 உயர்வு சென்னையில் ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.448 உயர்வு சென்னையில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ.38,912க்கு விற்பனை ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.4864க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிற...

2689
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ஒரே நாளில் 544 குறைந்து, 40ஆயிரத்திற்கும் கீழ் குறைந்து விற்பனையாகிறது. கடந்த சில நாட்களாக ஏறுமுகத்தில் இருந்த தங்கம் விலை இன்று குறைந்துள்ளது. இன்றைய ...

5298
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 112 ரூபாய் உயர்ந்து 39 ஆயிரத்து 192 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. கிராமுக்கு 14 ரூபாய் உயர்ந்து 4 ஆயிரத்து 899 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. இதேபோல் வெள்ளியும் ...

4814
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 168 ரூபாய் உயர்ந்து 39 ஆயிரத்து 248 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. கிராமுக்கு 21 ரூபாய் உயர்ந்து 4 ஆயிரத்து 906 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. இதேபோல் வெள்ளியும் ...

4728
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 1,080 ரூபாய் குறைந்து 39 ஆயிரத்து 80 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. கிராமுக்கு 135 ரூபாய் குறைந்து 4 ஆயிரத்து 885 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. இதேபோல் வெள்ளியு...BIG STORY