8070
ஈக்வடார் கடற்பகுதியில் உள்ள கலபகோஸ் தீவில் இரு நூற்றாண்டுக்கு பிறகு முதல் முறையாக உடும்புகள் பிறந்துள்ளது. இந்த உடும்புகள் இயற்கையாகவே இனப்பெருக்கம் செய்துள்ளதாக கலபகோஸ் தேசிய பூங்கா அதிகாரிகள் த...

2249
சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள உயிரியல் பூங்காவில் கடந்த மே மாதத்தில் பிறந்த காலபெகோஸ் ஜெயண்ட் வகை ஆமைக்குஞ்சு ஒன்று அல்ஃபினிசம் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உடன் பிறந்த மற்ற ஆமைக்குஞ்சுகளின் நிறத்துடன் ஒத...

1347
அமெரிக்காவில் நீண்ட இனப்பெருக்கத்திற்கு பின் 100 வயது கொண்ட ஆமை ஒன்று அதன் இருப்பிடத்திற்கே திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது. தெற்கு பசிபிக் கடலில் உள்ள காலபாகஸ் தீவு ஆமைகள்தான் உலகிலேயே அதிக நாட்கள் வாழ...BIG STORY