8853
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ஒரே நாளில் 1,248 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. கடந்த 2ம் தேதி 38 ஆயிரத்து 72 ரூபாயாக இருந்த ஒரு சவரன் தங்கம் விலை, படிப்படியாக உயர்ந்து நேற்று 39 ஆயிரத்து 376 ரூபாய...

999
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று ஒரே நாளில் 304 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. கிராம் தங்கம் விலை நேற்று 4,884 ரூபாயாக இருந்த நிலையில் இன்று 38 ரூபாய் உயர்ந்து 4,922 ரூபாயாக விற்பனையாகிறது. ...

2165
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 39 ஆயிரம் ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. நேற்று 4 ஆயிரத்து 867 ரூபாயாக இருந்த ஒரு கிராம் தங்கம் விலை இன்று 17 ரூபாய் உயர்ந்து 4 ஆயிரத்து 884 ரூபாயாக விற்பனை செய்யப்ப...

913
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 232 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை 4,810 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 38 ஆயிரத்து 480 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்நிலையில் இன்று கிராமு...

13231
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு 1464 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. நேற்று 4863 ரூபாய்க்கு விற்பனையான ஒரு கிராம் தங்கம், இன்று 183 ரூபாய் குறைந்து 4680 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. நேற்று 389...

22587
ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து 464 ரூபாய் (1,464) குறைந்து 38 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் கீழ் சரிவடைந்துள்ளது. தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகைக் காலம் நெருங்கி வரும் நிலையில் தங்கம் விலை...

1417
சென்னையில் தங்கம் விலை இன்றும் சவரனுக்கு 432 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக குறைந்து வந்தது. ஒரு சவரன் 38 ஆயிரத்துக்கும் கீழே குறைந்த நிலையில், மீண்ட...