1049
எல்லையில் சீனாவின் அத்துமீறல்களை எதிர்கொள்ள பிரளை ஏவுகணைகளை வாங்குவதற்கான பரிந்துரைக்கு மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த ஏவுகணைகள் கிழக்கு லடாக்கின் அசல் எல்லைக் கோடு அருகில...

2020
தரையில் இருந்து தரையிலக்கைத் தாக்கும் திறனுள்ள பிரளய் ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக ஏவிச் சோதித்ததாகப் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. பிரளயம் என்னும் சமஸ்கிருதச் சொல்லுக்குப் பேரழ...BIG STORY