2497
அனைத்து வங்கிகளும் ஜனவரி 1ஆம் தேதிக்குள் வாடிக்கையாளர்களிடம் லாக்கர் ஒப்பந்தத்தை புதுப்பிக்குமாறு, ரிசர்வ் வங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது. எந்தவொரு நியாயமற்ற விதிமுறைகள் ஒப்பந்தத்தில் இணைக்கப்படவில்லை என்...BIG STORY