425
ஆஸ்திரேலிய காட்டுத் தீயில் இருந்து ஒரு பெண் குதிரையின் உதவியால் உயிர் தப்பி உள்ளார். அந்நாட்டின் மோருயா நகரையும் காட்டுத் தீ விட்டு வைக்கவில்லை. ஊரை சுற்றி காட்டுத் தீ பரவியதால் அங்கு வசித்த பீசி...

495
சீனாவின் பனிபடர்ந்த மலைப்பகுதியில் ஒரே நேரத்தில், நூற்றுக்கணக்கான குதிரைகள் ஓடியது பார்வையாளர்களை கவர்ந்துள்ளது. சின்ஜியாங் உய்குர் தன்னாட்சி பிராந்தியத்தில் உள்ள, யிலி குதிரை வளர்ப்பு தளத்தின் ஒர...