25838
பெங்களூருவில் புதிய பார்க்கிங் கொள்கைப்படி, வீடுகள் முன்பு நிறுத்தப்படும் பெரிய கார்களுக்கு ஆண்டுக்கு தலா 5 ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.    நடுத்தரமான கார்களுக்கு தல...BIG STORY