4645
சந்திரயான்-2 விண்கலம் மூலம் அனுப்பப்பட்டு நிலவில் விழுந்து நொறுங்கிய விக்ரம் லேண்டரின் இருப்பிடத்தை நாசா கண்டுபிடித்துள்ளது. நிலவின் தென்பகுதியை ஆய்வு செய்வதற்காக சந்திரயான் 2 விண்கலத்தை கடந்த ஜூல...

518
நிலவை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக அனுப்பப்பட்ட, விக்ரம் லேண்டரின் 14 நாட்கள் ஆயுட் காலம் இன்றுடன் முடிவடையும் நிலையில், அதனுடன் தொடர்பு கொள்ள இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் இறுதிகட்ட முயற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன...

1614
நிலவின் தரையில் விழுந்து கிடக்கும் விக்ரம் விண்கலம் முழுமையாக இருப்பதாகவும், அது சாய்ந்த நிலையில் கிடப்பதாகவும்,  இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. விக்ரம் கலத்தை நெருங்கி செ...

356
சந்திரயான்-2 திட்டம் 95 சதவீதம் வெற்றி பெற்றுள்ளதாக இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது. இஸ்ரோ அனுப்பிய சந்திரயான்-2 விண்கலத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட விக்ரம் நிலவில் தரையிறங்க ...

636
சந்திரயான் 2 விண்கலத்தில் இருந்து வெற்றிகரமாக பிரிக்கப்பட்ட விக்ரம் லேண்டரின் நிலவு சுற்றுப் பாதை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்சமாக 104 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் விக்ரம் லேண்டர் நிலவைச் சுற்றி வருகி...

1514
நிலவில் விக்ரம் விண்கலம் தரை இறங்குவதை பிரதமர் மோடியுடன் அமர்ந்து சேர்ந்து பார்க்க முதல் ஆளாக லக்னோ மாணவி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். நிலவின் தென்துருவத்தில் ஆய்வு செய்வதற்காக சந்திரயான்-2 விண்கலத்...

293
நிலாவை சுற்றி வரும் சந்திரயான்-2 விண்கலம் வட்டப்பாதை வெற்றிகரமாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது.நிலவை பற்றி ஆய்வு செய்வதற்காக சென்னையை அடுத்த ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து 3,850 கிலோ எ...