1605
இந்தியாவில் 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் மூன்றாவது டோஸுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்பு மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள...BIG STORY