2255
சென்னை வேளச்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதியின் 92ஆவது சாவடியில் சனிக்கிழமை அன்று மறுவாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.  டிஏவி பள்ளியில் உள்ள 92ஆவது சாவடியில் பயன்படுத்திய வாக்கு ...