1398
கர்நாடக கடற்பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த விமானம் தாங்கி போர் கப்பல் ஐ.என்.எஸ். விக்ரமாதித்யாவில் தீவிபத்து ஏற்பட்டது. விபத்து நிகழ்ந்த சில மணி நேரத்தில் தீ கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டதாகவும், கப்...BIG STORY