3061
பூமியில் உயரமான கட்டிடங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கூறப்படும் அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கில் அமைந்துள்ள எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங் மற்றும் பிரான்சின் ஈபிள் கோபுரத்தை விடவும் உயரமான பவளப்பாறை ஒன்றை கிரேட...