712
விசைப்படகு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள போதிலும், மீன் ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டுள்ளதால் மீன்பிடிக்க செல்ல போவதில்லை என சென்னை காசிமேடு மீனவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மீன்பிடி தட...BIG STORY