1068
குஜராத் மாநிலம் வடோதரா நகரின் ராஜ் மகால் வளாகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய முதலை பிடிக்கப்பட்டது. இங்கு முதலை இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து வனத்துறையினர் அதனை வலை விரித்துப் பிடித்தனர். வலையில் சிக...BIG STORY