1371
பிரிட்டனின் சலிஸ்பரி நகரில் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு முன்னாள் ரஷ்ய உளவாளி சர்காய் ஸ்க்ரிபால் மற்றும் அவரது மகள் யூலியா ஸ்க்ரிபால் மீது  ரசாயன தாக்குதல் நடத்திய ரஷ்யர்களே செக் குடியரசில் நடைபெற்ற க...BIG STORY