257
மின்னணு குடும்ப அட்டைகளில் பிழை திருத்தங்கள் செய்து வழங்கும் திட்டத்தை 5 குடும்ப அட்டை தாரர்களுக்கு வழங்கி முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார்.  ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த காகித குடும்ப அட்டைகளுக்கு...