3638
தமிழகத்தில் 6 வகையான பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளுக்கு 2 மாத காலங்களுக்கு வேளாண்துறை தடை விதித்துள்ளது. இது குறித்து, அனைத்து மாவட்ட வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலை துறை அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற...BIG STORY