726
இந்தியாவிற்கு எதிராக நடந்த  இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியின் உதவி பயிற்சியாளர் லூக் ரோங்கி ஃபீல்டிங்  செய்தார். இந்தியா நியூசிலாந்து இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி ஹா...BIG STORY