1438
அர்மேனியா மற்றும் அஜர்பைஜான் படைகளுக்கு இடையேயான மோதல்கள் முடிவிற்கு வரும் என்ற நம்பிக்கையை குறைக்கும் வகையில்,  நகார்னோ கராபக் மலைப்பகுதியில் அஜர்பைஜானின் கொடிகள் பறக்கவிடப்பட்டுள்ளது. நகார்...