3279
பீரங்கிகளை தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகணையை  டிஆர்டிஒ வெற்றிகரமாக சோதனை செய்துள்ளது. மகாராஷ்டிரா மாநிலம் அகமத்நகரில் நடைபெற்ற சோதனையில், லேசர் தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் ஏவுகணை, எம்பிடி அர்ஜூன் பீரங...

1918
லடாக் எல்லைப் பகுதியில் சீனாவின் அத்துமீறல்களை கண்காணிப்பதற்காக உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீன பாரத் டிரோன் இந்திய ராணுவத்திடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கிழக்கு லடாக் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு கோட்டுப...