1871
சென்னையில் கொரோனா சோதனை நடத்த அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ள சில தனியார் ஆய்வகங்கள், மாநகராட்சிக்கு அளிக்கும் அறிக்கையில், சோதனைக்கு ஆளாகும் நபர்களின் முழு விவரங்களை தாக்கல் செய்ய தவறுவதால், தொற்று உறு...