4661
கட்சிகள் மாவட்ட கவுன்சிலர் ஒன்றிய கவுன்சிலர் திமுக + 138 1021 அதிமுக + 02 215  மற்றவை  00 144 ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற்ற 9 மாவட்ட ஊராட்சி குழு தல...