5079
ஊரடங்கால் வீட்டில் முடங்கிகிடப்போர் செல்போன் மற்றும் கணினியின் டிஜிட்டல் திரையில் மூழ்கிகிடந்தால் விரைவாக பார்வைகுறைபாடு ஏற்படும் ஆபத்து உள்ளதாக மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். பார்வைகுறைபாடு வராம...