992
டெல்லியில், இந்த சீசனில் மிகவும் குறைந்த வெப்ப நிலையாக இன்று 3 புள்ளி 9 டிகிரி செல்ஷியஸ் பதிவானது. டெல்லி சப்தர்ஜங்கில் பதிவான இந்த வெப்பநிலை, இயல்பை விட 4 டிகிரி குறைவானது என வானிலை ஆய்வு மையம் த...BIG STORY