1597
கிழக்கு லடாக் எல்லைப் பகுதியில் இருந்து முழுமையாக படைகளை விலக்குவதற்கு இந்தியா மற்றும் சீனா ராணுவ தரப்பில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் போது உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.   கிழக்கு லடாக்கின் கால்...BIG STORY