2211
பிரிட்டிஷ் கோடீசுவரரும், விண்வெளி வீரருமான ரிச்சர்ட் பிரான்சன் மேற்கொண்ட தனியார் விண்வெளிப் பயணம் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு விண்வெளி சுற்றுலாவை முன்னெடுக்கப்போவது யார் என்பத...

2429
எதிர்காலத்தில் விண்வெளிக்குப் பயணிகளை அனுப்புவதற்கான சோதனை முயற்சியாகவே விர்ஜின் கேலக்டிக் நிறுவனம் யூனிட்டி 22 விண்கலத்தைச் செலுத்துகிறது. எட்டுப் பேர் செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த வ...

7384
சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து பூமிக்கு திரும்பிய போது, மிருகத்தின் வயிற்றுக்குள் மாட்டிக்கொண்டதை போல் உணர்ந்ததாக நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். முதல் முறையாக தனியார் நிறுவனமான ஸ்பேஸ...