4733
பிரேசில் நாட்டில் சாலையில் சுற்றித் திரிந்த தன்னைக் காப்பாற்றியவருக்கு ஸ்லாத் விலங்கு கை நீட்டி நன்றி கூறியது பார்ப்பவர்களுக்கு நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. உலகின் சோம்பேறியான விலங்கு எனக் கூற...BIG STORY