6721
மழலையர் பள்ளிகள் நவம்பர் முதல் நாளில் திறக்கப்படாது எனத் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. நவம்பர் முதல் நாளில் இருந்து 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்குப் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்ப...BIG STORY