3846
கிரீஸ் நாட்டில் சந்திர கிரகணத்தின் சூப்பர் பிளார் பிளட் மூன் காணப்பட்டது. சூரியனின் ஒளி நிலவின் மீது படாமல் பூமி மறைக்கும் போது சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது. ஏதென்சில் உள்ள புராதண கிரேக்க ஆட்சியாளர்...

17664
இந்த ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் நாளை மறுநாள் நிகழ்கிறது. சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே ஒரே நேர்கோட்டில் பூமி வரும் போது, சூரிய ஒளி சந்திரன் மீது விழாமல் புவி மறைப்பதால் ஏற்படக்கூடியது சந்திர...

5040
600 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக, நீண்ட நேரம் காணக்கூடிய பகுதியளவு சந்திர கிரகணத்தை, சீனாவின் பல்வேறு நகரங்களில், பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்தனர். இரவில் வானில் அழகுறத் தோன்றிய இந்த கிரகணத்தை, ம...

2523
அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் நீண்ட நேரம் சந்திர கிரகணம் காணப்பட்டது. 580 ஆண்டுகளுக்கு பின் நீண்ட நேரம் தெரிந்த சந்திர கிரகணத்தை அமெரிக்கா, ஜப்பான், சிலி நாடுகளில் முழுமையாக காண முடிந்தது. நியூய...

4896
580ஆண்டுகளுக்குப் பின் முதன்முறையாக மிக நீண்ட நேர சந்திரகிரகணம் இன்று நிகழ உள்ளது. பகுதி சந்திரகிரகணமாகத் தெரியும் இந்த நிகழ்வு நிறைவடைய 6 மணி 1 நிமிடங்கள் பிடிக்கும்.  அமெரிக்கா, கனடா, ...

7157
இந்த நூற்றாண்டின் நீண்ட நேர சந்திர கிரகணம் வரும் 19ஆம் தேதி நிகழ உள்ளது.  சூரியன் மற்றும் நிலவுக்கு நடுவே, பூமி ஒரே நேர்கோட்டில் வரும் போது சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது.  வரவிருக்கும் சந்த...

7577
வானில் நிகழும் அரிதான ரத்த நிலாவை இன்று பொதுமக்கள் கண்டுகளிக்கலாம். இந்தாண்டின் முதல் முழு சந்திர கிரகணம் இன்றைய தினம் மாலை 3:15 முதல் 6:22 மணி வரை நிகழ உள்ளது. இந்த முழு சந்திர கிரணத்தை, கிழக்கு ...BIG STORY