3079
சவூதி அரேபியாவில் தொழிலாளர் சட்டங்களில் செய்த சீர்திருத்தங்களால், வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களுக்குக் கூடுதல் உரிமைகள் வழங்கப்பட உள்ளன. வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்து வேறு நிறுவனங்...

1480
தொழிலாளர் சட்டத்தில் இருந்து 3 ஆண்டுகளுக்கு விலக்கு அளிக்கும் அவசரச் சட்டத்துக்கு உத்தரப்பிரதேச அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. பொருளாதாரப் பாதிப்பைக் குறைக்கத் தொழில் நடவடிக்கைகளைப் பழைய நிலைக்குக் க...