2299
2022ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு, விமானவியல் துறைகளின் உற்பத்தி மதிப்பு ஒரு இலட்சம் கோடி ரூபாய் என்கிற அளவை எட்டும் எனப் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார். டெல்லியில்...BIG STORY