2706
சித்த மருத்துவத்தில் அனுபவ அறிவை வைத்துக் கொண்டு உரிய அங்கீகாராமோ தகுதியோ பெறாதவரை மருத்துவராக எப்படி ஏற்க முடியும் என உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. போலி சித்த மருத்துவர் என அரசால் அறிவிக்...