1956
டோக்கியோ பாராலிம்பிக்சில் பல சாதனைகள் முறியடிக்கப்பட்டு புது சாதனைகள் படைக்கப்பட்டு வருகின்றன. மகளிர் 400 மீட்டர் ரிலேவில் அமெரிக்க வீராங்கனை டாடியானா மெக்பாடன் பந்தய தூரத்தை 45 புள்ளி 52 விநாடிகளி...BIG STORY