3724
சென்னையில் ஸ்விக்கி ஊழியர்கள் 2-வது நாளாக வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர். ஸ்விக்கி நிறுவனத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள புதிய ஊதிய நடைமுறையில், நாள்தோறும், வாரந்தோறும் என வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகை ...BIG STORY