632
நவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் புதுப்பிக்கப்பட்ட சுகோய் 25 ரக போர் விமானத்தை கொண்டு தரையிலுள்ள இலக்குகளை தாக்கி அழிக்கும் வீடியோவை ரஷ்யா வெளியிட்டுள்ளது. சோவியத் காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட சுகோய் 2...BIG STORY