5637
இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் கூட்டாக சுமார் 85 கோடி தடுப்பூசிகளை அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் உற்பத்தி செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக புதின் அரசு அறிவித்துள்ளது. இதில் 60 சதவீதத்திற்கு மேல் இந்தியாவிலேயே ...

1153
டாக்டர் ரெட்டீஸ் லேபரேட்டரீஸ் நிறுவனம் ரஷியாவின் கொரோனா தடுப்பூசியான ஸ்பூட்னிக் வி-ன், 2 மற்றும் 3ம் கட்ட மருத்துவ பரிசோதனைகளை இந்தியாவில் தொடங்கியுள்ளது. நாட்டின் பல பகுதிகளில் கட்டுப்பாடான முறை...

1848
ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக்-5 கொரோனா தடுப்பூசியை தன்னார்வலர்களுக்கு செலுத்தி பரிசோதிக்கும் பணிகள், மருந்து பற்றாக்குறையின் காரணமாக தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்ட சோதனையில் தடுப்பூசி செல...BIG STORY