2474
பாகிஸ்தான் தலைமையில் நடைபெறும் சார்க் மாநாட்டில் பங்கேற்க முடியாது என்று இந்தியா மீண்டும் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. பாகிஸ்தானுடன் தொடரும் முரண்பாடு நீடிப்பதாகவும் அதில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை எ...BIG STORY