3169
இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக 47 வயது நபரின் குரல் வளையில் இருந்த கேன்சர் கட்டியை ரோபோடிக் அறுவை சிகிக்கை மூலம் மருத்துவர்கள் வெற்றிகரமாக அகற்றியுள்ளனர். திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த 47 வயது நபருக்கு 2 மா...BIG STORY