21219
பெர்சிவரன்ஸ் ஆய்வூர்தி செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கும் வீடியோவை அமெரிக்க விண்வெளி மையமான நாசா வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த 18ம் தேதி செவ்வாயின் மேற்பரப்பில் இருந்து மணிக்கு 12 ஆயிரம் மைல் வேகத்தில் இறங...

4699
செவ்வாயில் தரையிறங்குவதற்கு சற்றுமுன்னதாக எடுத்த செல்ஃபியை, நாசாவின் ஆய்வூர்தியான பெர்சிவரன்ஸ் அனுப்பியுள்ளது. செவ்வாயின் வளிமண்டலத்திற்குள் நுழைந்த பெர்சிவரன்ஸ், அங்கு தரையிறங்கியதை, ஏழு நிமிட பய...

3192
செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்ய அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசா அனுப்பிய பெர்சிவரன்ஸ் ஆய்வூர்தி இன்று செவ்வாயில் தரையிறங்குகிறது. செவ்வாய் கோளில் உயிரினங்கள் வாழ்ந்தனவா, அதற்கான சுவடுகள் அங்கு எ...

7638
செவ்வாயில் உயிரினங்கள் வாழ்ந்தனவா என்பதை ஆய்வு செய்ய அனுப்பப்பட்டுள்ள ஆய்வூர்தியான பெர்சி, வரும் 18ஆம் தேதி சிவப்புக்கோளில் தரையிறங்குகிறது. விண்வெளி வரலாற்றில் முதல் முறையாக, பூமிக்கு வெளியே வேறொர...

773
செவ்வாய் கிரகத்தில் ரோபோ மூலம் ஆக்சிஜனை உற்பத்தி செய்ய நாசா திட்டமிட்டு உள்ளது. அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசா, செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்ய, நடப்பு ஆண்டில் புதிய ரோவர் ரோபோவினை அனுப...