5605
புகாட்டி நிறுவனம் 16 சிலிண்டர் எஞ்சினும் 1600 குதிரைத் திறனும் கொண்ட மிஸ்ட்ரால் காரை அமெரிக்காவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது உலகின் அதிவேகமுள்ள காராக இருக்கும் என நம்பப்படுகிறது. 40 கோடி ரூபாய்...BIG STORY