9717
எம்.ஜி.ஆர் படங்களை பார்த்து தனக்கு தானம் செய்யும் குணம் வந்ததாகவும், கையில் காசு இல்லாத நேரம் யாராவது உதவி கேட்டு வந்தால் கொடுக்க முடியவில்லையே என்று கஷ்டமாக இருக்கும் என்றும் நடிகர் மயில்சாமி பேசி...BIG STORY