3329
ஹலால் என்ற வார்த்தை இருந்தால் மட்டுமே வெளிநாட்டில் விற்பனை செய்ய முடியும் என்பதாலேயே ஆவின் பொருள்களில் அந்த வார்த்தை அச்சிடப்பட்டதாக பால்வளத்துறை அமைச்சர் ஆவடி நாசர் விளக்கமளித்துள்ளார். குக்கிங்...BIG STORY