2260
நிலவில் ஆய்வு செய்வதற்காக இந்தியாவில் இருந்து அனுப்பப்படும் சந்திராயன்-3 விண்கலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டாலும், அதன் லேண்டர் அடுத்த மாதம் 23 ஆம் தேதி, மாலை 5-45 மணிக்கு தான் நிலவில் தரையிறங்கும் என்...

1978
நிலவில் இருந்து பூமி குறித்து முழுமையான ஆராய்ச்சிக்கான சந்திரயான்-3 விண்கலம், எல்விஎம்-3 ராக்கெட் மூலம் இன்று பிற்பகல் 2.35 மணிக்கு விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது. இதையொட்டி இறுதிக்கட்டப் பணிகளில் இஸ்ர...BIG STORY