1622
கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டு வரும் முயற்சியதாக, தனது முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களை மலேசியா திறக்க உள்ளது. அதன் முதல்படியாக முக்கிய சர்வதேச சுற்றுலா மையமான லங்காவி  நாளை சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கா...BIG STORY