11176
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி அடுத்த பொழுது விடிந்தான் மேடு காலனியில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள விஜயராகவ வைகுண்ட பெருமாள் கோவிலுக்கு சீர்வரிசை கொண்டு சென்ற நடிகை குட்டிபத்மினி ,அந்த கோவிலில் வேண்டிக் க...