3651
ஜான்சன் அண்டு ஜான்சன் ஒரே டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசிக்கு இந்தியாவில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் கோவேக்சின், கோவிஷீல்டு, ஸ்புட்னிக் வி கொரோனா தடுப்பூசிகள் ஏற்கெனவே பயன்பாட்டில் உள்ளன. மாடெர்ன...

1710
அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஜான்சன் அண்டு ஜான்சன் நிறுவனம் தனது தயாரிப்பான ஒரே தவணை கொரோனா தடுப்பு மருந்தை இந்தியாவில் அவசரத் தேவைக்குப் பயன்படுத்தத் தலைமை மருந்துக் கட்டுப்பாட்டாளரிடம் விண்ணப்பித்துள்ளத...BIG STORY