816
பணிக்கான H1B, H4 விசாவை நிறுத்தி வைத்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அந்தத் தடையை இந்த ஆண்டு இறுதி வரைநீட்டிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன் மூலம் அமெரிக்காவில் 5 லட்சத்துககும் அதிகமான வேலை ...