7476
ஒரே நாளில் 13 பில்லியன் டாலர் சொத்து சேர்த்து சாதனை படைத்துள்ளார், அமேசான்.காம் நிறுவனத்தின் நிறுவனரான ஜெஃப் பெசோஸ். 2012 ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, தனிநபர் ஒருவர் ஒரே நாளில் அதிகபட்சமாக சேர்த்த சொத்து ...