1399
தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் களைக்கட்டத் துவங்கியுள்ள நிலையில் காளைகளுக்கு எவ்வாறு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது, வீரர்கள் எவ்வாறு தயாராகின்றனர் உள்ளிட்டவற்றை விவரிக்கிறது இந்த செய்தித் தொகுப்பு.....BIG STORY