7210
தமிழகத்தில் 10, 11, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு பணியில் ஈடுபடுவோருக்கான, வழிகாட்டுதல்களை தேர்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, வினாத்தாள் வைக்கப்பட்டுள்ள மையங்களில் கண்காணிப்பு கேமர...